Mobilní zdravotnická zařízení

Společnost MEDICOMPLET s.r.o. dodává klientům širokou škálu mobilních zdravotnických zařízení, která splňují nejnáročnější technologické požadavky na konstrukci a zdravotnické vybavení.

Nabízíme vlastní ucelenou řadu mobilních zdravotnických zařízení. Od malých mobilních ambulancí až po komplexní řešení polních nemocnic.

Zajistitíme dodávku mobilních zdravotnických zařízení, která vycházejí z individuálních potřeb zákazníka.

Dodávaná mobilní zdravotnická zařízení jsou řádně certifikována v souladu s požadovanými předpisy.